Simulatie renovatielening

Denk ook aan…

Wettelijke bepalingen

Onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord. Aanbod 10 dagen geldig.
De ING Renovatielening is een lening op afbetaling voor privédoeleinden.
Een concreet voorbeeld: stel dat u een ING Renovatielening neemt voor een bedrag van 13.000 euro (het gemiddelde bedrag dat ING voor dit type krediet toekent) met een looptijd van 12 maanden. Met een (vast) JKP van 6,90% ((vaste) debetrente van 6.69% per jaar) betaalt u elke maand 1.122,99 euro terug (dat is na 12 maanden in totaal 13.475,88 euro). Voor elk ander bedrag of elke andere looptijd van het krediet, kunt u terecht in uw ING-kantoor.