ING Lion Premium Boekje

Vraag uw online spaarrekening met hoge getrouwheidspremie aan!

Uw voordelen

 • Hoge getrouwheidspremie: jaarlijks [LIONP.LP_RATE]% basisrente en [LIONP.LP_LOYALTY]% getrouwheidspremie (op maximaal 500.000 euro).
 • Gratis: u betaalt geen kosten op uw online spaarrekening.
 • Fiscaal voordelig: interesten tot 1.880 euro zijn vrijgesteld van 15% roerende voorheffing.
  Lees essentiële spaardersinformatie
Open uw online spaarrekening

FAQ

 • Wat is een ING Lion Premium Boekje?

  Een gratis online spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie na 1 jaar.
  Ze is bestemd voor mensen die hun spaarrekening liever uitsluitend via internet regelen:

  • zowel om verrichtingen te doen (via Home'Bank en Mobile Banking)
  • als om met ING te communiceren (vragen stellen, contactgegevens bijwerken)

 • Wat zijn de voordelen van de online spaarrekening ING Lion Premium Boekje?

  • Een aantrekkelijke rentevoet.
  • Een gratis abonnement op Home'Bank om uw bankverrichtingen uit voeren waar en wanneer u maar wilt.
  • Een gratis abonnement op Phone'Bank, uw bank per telefoon, om al uw vragen te stellen.
  • Ook de opening, het beheer en de sluiting van de online spaarrekening zijn gratis.
  • De interesten op uw ING Lion Premium Boekje zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880 euro per belastingplichtige (inkomstenjaar 2016).
  • De jaarlijkse interesten worden op 31 december uitbetaald.

 • Wat is een getrouwheidspremie?

  Dat is een extra premie die wordt toegekend op de bedragen die minstens 12 opeenvolgende maanden op uw ING Lion Premium Boekje blijven staan.

  Die 12 maanden beginnen te tellen vanaf de eerste dag van de storting of vanaf de eerste dag na het einde van een vorige getrouwheidsperiode. De getrouwheidspremie is wettelijk vastgelegd op:

  • minimaal 25% van de aangeboden basisrente
  • maximaal 50% van de wettelijk toegestane basisrente

  De getrouwheidspremie op uw online spaarrekening blijft van toepassing tijdens de hele getrouwheidsperiode.

De volgende stappen in uw aanvraag

 1. Bevestig uw e-mailadres na uw aanvraag. Nieuwe ING-cliënt? Bezorg ons ook een kopie van de identiteitskaart van de houder(s).
 2. Uw rekening wordt geopend na bevestiging. Hebt u geen ING Card Reader of ING Home'Bank Card? We sturen ze u op per post.

Open uw online spaarrekening

Dit ING Lion Premium Boekje is bestemd voor 1 houder. Ga naar www.ing.be/lionpremiumvoor2 om deze gratis online spaarrekening voor 2 houders te openen.

Wettelijke bepalingen & privacy

Het ING Lion Premium Boekje is een gratis gereglementeerde online spaarrekening en uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen die in België verblijven en over een geldig e-mailadres beschikken. Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord.
Die tarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De huidige percentages zijn steeds hier en in uw ING-bankkantoor beschikbaar. Als het tarief verandert, brengen we de rekeninghouder daarvan op de hoogte via de rekeningafschriften. Als er meer dan 500.000 euro op het ING Lion Premium Boekje staat, wordt een basisrente van [LIONP.LP_RATE2]% toegepast op het volledige saldo van het ING Lion Premium Boekje tijdens de betrokken periode. Vrijstelling van roerende voorheffing (momenteel 15%) voor de gereglementeerde spaarrekeningen tot 1.1880 euro interesten (per belastingplichtige voor het aanslagjaar 2017 – inkomsten 2016).
ING België nv – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - België.