ING Lion Deposit

Open uw gratis internetspaarrekening

Uw voordelen

 • Rendement premie: jaarlijks [LIONDEPOSIT.LD_RATE1]% basisrente en [LIONDEPOSIT.LD_LOYALTY1]% getrouwheidspremie (op maximaal 500.000 euro).
 • Gratis: u betaalt geen kosten op uw online spaarrekening.
 • Fiscaal voordelig: interesten tot 980 euro zijn vrijgesteld van 15% roerende voorheffing.
  ING Lion Deposit informatiefiche
Open uw internetspaarrekening

FAQ

 • Wat is een ING Lion Deposit?

  De ING Lion Deposit is een internetspaarrekening die volledig gratis is, inclusief de toegang tot Home'Bank.

 • Wie kan een ING Lion Deposit openen?

  Elke juridisch bekwame, meerderjarige natuurlijke persoon die in België verblijft en een e-mailadres heeft, kan deze internetspaarrekening openen.

 • Waaruit bestaat het belastingvoordeel?
  • De interesten tot 980 euro zijn vrijgesteld van roerende voorheffing (per belastingplichtige, aanslagjaar 2020).
  • Wanneer de houders gehuwd of wettelijk samenwonend zijn, geldt de vrijstelling tot 1.960 euro per koppel (aanslagjaar 2020).
Open uw internetspaarrekening

Wettelijke bepalingen

Het ING Lion Deposit is een gratis gereglementeerde online spaarrekening en uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen die in België verblijven en over een geldig e-mailadres beschikken. Zelfs als u geen zichtrekening hebt bij ING, kunt u een ING Lion Deposit openen. Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord.
Die tarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De huidige percentages zijn steeds hier en in uw ING-bankkantoor beschikbaar. Als het tarief verandert, brengen we de rekeninghouder daarvan op de hoogte via de rekeningafschriften. Als er meer dan 500.000 euro op de ING Lion Deposit staat, wordt een basisrente van [LIONDEPOSIT.LD_RATE2]% toegepast op het volledige saldo van de ING Lion Deposit tijdens de betrokken periode. Vrijstelling van roerende voorheffing (momenteel 15%) voor de gereglementeerde spaarrekeningen tot 980 euro interesten (per belastingplichtige voor het aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019).
ING België nv – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - België.