ING Tempo Sparen

Open een gratis online spaarrekening!

Voordelen

 • Hoge rente: krijgt een basisrente van 0,01% naast een getrouwheidspremie van 0,20%.
 • Gratis rekening van onbepaalde duur: u betaalt geen kosten voor uw online spaarrekening.
 • Automatisch sparen: u maakt 1 keer een doorlopende betalingsopdracht aan en spaart elke maand een vast bedrag van maximaal 500 euro.
  Lees de ING Tempo Sparen informatiefiche

Wettelijke bepalingen

ING Tempo Sparen is een gratis gereglementeerd online spaarrekening met onbeperkte looptijd. Ze is bestemd voor meerderjarige ING-cliënten met een wettelijk adres in België en een geldig e-mailadres. De rentetarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. U vindt de geldende rente online en in alle ING-kantoren. Als de rente wijzigt, brengen we de rekeninghouders daarvan op de hoogte via hun rekeninguittreksels. Vrijstelling van roerende voorheffing (momenteel 15%) voor gereglementeerde spaarrekeningen tot 980​ euro interesten (per belastingplichtige voor het aanslagjaar ​2020 - ​ inkomsten 2019). ​​Gaat financiële instelling (misschien) failliet? Dan kan de spaarder zijn of haar spaargeld verliezen of onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) voor het bedrag van de vordering die hij of zij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie. Hebt u een klacht? Mail ze naar de Ombudsman in financiële geschillen ombudsman@ombudsfin.be. Of stuur ze per post naar ING Complaint Manager - Sint-Michielswarande 60 - 1040 Brussel. ING België nv naar Belgisch recht  – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – België

Open een spaarrekening

FAQ

 • Wat is een ING Tempo Sparen?

  ING Tempo Sparen is een gratis gereglementeerde online spaarrekening met een hoge rente. U spaart via een doorlopende betalingsopdracht voor een vast maandelijks bedrag van maximaal 500 euro.

 • Voor wie is ING Tempo Sparen?

  Elke meerderjarige ING-cliënt met een wettelijk adres in België en een geldig e-mailadres kan deze spaarrekening aanvragen.

 • Is er een belastingvoordeel?

  De interesten tot 980 euro zijn vrijgesteld van roerende voorheffing (per belastingplichtige, aanslagjaar 2020).

Open een spaarrekening