Star Fund

Pensioenspaarfonds met belastingvoordelen.

Uw voordelen

 • Fiscaal aftrekbaar: u profiteert van een belastingvermindering van 30% op het geïnvesteerde bedrag.
 • Stapsgewijs sparen: u bouwt geleidelijk een kapitaal op voor uw pensioen.
 • Eenvoudige opening: u opent uw pensioenspaarfonds in enkele minuten op onze mobiele site.
Open een pensioenspaarfonds

FAQ

 • Wat is Star Fund?

  Star Fund is een gemeenschappelijk pensioenspaarfonds naar Belgisch recht. Het is bestemd voor iedereen die een aanvulling op zijn of haar wettelijke pensioen wilt en vandaag al een belastingvermindering wilt krijgen.

 • Wat zijn de voordelen van het pensioenspaarfonds Star Fund?

  • U krijgt een jaarlijkse belastingvermindering.
  • U kiest zelf hoeveel u stort.
  • U hoeft zelf niets te doen. De stortingen gaan automatisch van uw ING-rekening.
  • U profiteert van een voordelige eindbelasting op uw 60e verjaardag of 10 jaar na de opening van het pensioenspaarfonds.
  • U opent uw pensioenspaarfonds direct online.

 • Wanneer kan ik Star Fund aanvragen?

  U kunt voor uw pensioen beginnen te sparen vanaf 18 jaar tot uw 64e verjaardag. Dan betaalt u maar 10% belasting op het opgebouwde kapitaal. Bent u op 55 jaar beginnen te sparen? Dan moet u uw Star Fund gewoon 10 jaar houden om van de voordelige eindbelasting te profiteren.

De volgende stappen

 1. U vult uw aanvraag in.
 2. U ontvangt een bevestigingsbrief zodra de aanvraag van uw pensioenspaarfonds is aanvaard.
 3. U spaart geleidelijk voor een comfortabel pensioen terwijl u nu al van een belastingvermindering profiteert.

Open een pensioenspaarfonds

Wettelijke bepalingen

Star Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht waarvoor ING België de financiële dienstverlening verzorgt. Star Fund streeft naar de waardering van het kapitaal op lange termijn. De investeringsnormen, voorgeschreven door de wet, garanderen een degelijke spreiding van de activa. Tot 64 jaar heeft de Belgische belastingplichtige de mogelijkheid om tegen fiscaal voordelige voorwaarden elk jaar een bedrag te beleggen (momenteel maximaal 940 euro) in dit pensioenspaarfonds.

Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en in het Frans, in uw kantoor en op www.ing.be. Bij inschrijving op een deelbewijs van Star Fund is het vereiste minimumbedrag 24 euro. Uitgifteprovisie: 3%; uitstapprovisie: 0%; beheerskosten: 1% per jaar (tarief op 1.10.2015, wijzigbaar vóór en na intekening met voorafgaand bericht).
De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in België in de financiële pers gepubliceerd. Zij is eveneens beschikbaar op www.ing.be. BELANGRIJK: gelieve vooraf het document met de essentiële beleggersinformatie (KIID) te raadplegen in uw ING-kantoor of op ing.be

Er wordt geen roerende voorheffing afgehouden op de opbrengsten van Star Fund (volgens de huidige wetgeving). Op het moment dat u 60 wordt, betaalt u enkel de "eenmalige belasting op het langetermijnsparen" van 8% (volgens de huidige wetgeving). Het bedrag van deze belasting wordt berekend op het totaalbedrag van de gestorte premies, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%.

 

Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële producten. Het kapitaal van het fonds stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Het Belgisch pensioenspaarfonds Star Fund wordt voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN (rekening): BE45 3109 1560 2789 (310-9156027-89).

Deze reclamemededeling is een openbaar aanbod. Ze vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen. De cliënt dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De cliënt blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen.