ING Hypothecair Krediet

Bereken uw woonlening bij ING

Uw voordelen

  • Interessante rentevoet: vast of variabel, onze rentevoeten zijn bijzonder interessant.
  • Persoonlijke opvolging: elk project is anders dus uw dossier wordt bij ons opgevolgd door één enkele contactpersoon bij wie u altijd terecht kunt met uw vragen.
  • Makkelijke procedure: u berekent uw lening online zodat u een richtprijs krijgt. Vindt u de rente interessant? Maak dan een afspraak in een kantoor voor een persoonlijk voorstel.

FAQ

Wat zijn de kenmerken van een vaste rentevoet?
U weet exact hoeveel u maandelijks terugbetaalt gedurende de hele looptijd van uw hypothecaire lening.

Wat zijn de kenmerken van de variabele rentevoet?
De variabele rentevoet wordt na een bepaalde periode naar beneden of naar boven herzien, naargelang de marktschommelingen. Het bedrag van uw interesten kan dus dalen of stijgen.

Zijn er verschillende variabele formules?
Ja. Wat is het verschil tussen deze oplossingen? De frequentie van de renteherzieningen: naargelang het geval na 1 jaar, na 5 jaar of na 10 jaar.

Ben ik beschermd tegen al te sterke rentestijgingen?
Ja. Ongeacht de formule van uw hypothecaire lening kan de rentestijging nooit een bepaalde grens overschrijden ten opzichte van uw oorspronkelijke rentevoet.
Het bedrag van de terug te betalen interesten kan dus nooit te sterk stijgen.

Wat is de looptijd van mijn hypothecaire lening?
Naargelang uw behoeften en de gekozen formule kan de looptijd van uw lening tot 30 jaar gaan!

Zijn er nog andere hypothecaire leningen?
Ja, het ING Overbruggingskrediet om uw woningproject te financieren met de opbrengst van de verkoop van uw oude woning. Maak een afspraak in uw kantoor voor een aanbod op maat van uw persoonlijke situatie.

Wettelijke bepalingen

Krediet onderworpen aan de wet hypothecair krediet van 04/08/1992. Aanbod voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.
ING België N.V.– Bank / Kredietgever – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel