ING Geldreserve

Altijd geld beschikbaar voor onvoorziene kosten of een iets grotere uitgave!

Uw voordelen

  • Flexibele limiet en terugbetaling: u kiest zelf het bedrag van uw ING Geldreserve en hoe snel u het gebruikte geld terugbetaalt.
  • Altijd geld beschikbaar: u gebruikt de extra buffer op uw zichtrekening alleen wanneer ù hem nodig hebt.
  • Alleen interesten op gebruik: u betaalt niets als u de geldreserve niet gebruikt en nooit onder nul staat op uw rekening.

FAQ

Wat is de ING Geldreserve?
De ING Geldreserve is een kredietopening op uw ING-zichtrekening. Ze zorgt ervoor dat u onder nul kunt gaan als u even meer geld nodig hebt. U betaalt alleen interesten als u er gebruik van maakt. U leent eigenlijk van uw eigen zichtrekening.

Hoeveel geldreserve kan ik vragen?
U hebt al een ING Geldreserve op uw zichtrekening vanaf 1.250 euro. Het bedrag dat u kiest, is uw limiet. Is dat bijvoorbeeld 3.000 euro? Dan kunt u tot 3.000 euro onder nul gaan op uw zichtrekening.

Hoe betaal ik mijn zichtrekening terug?
U bepaalt zelf op welk tempo u de gebruikte geldreserve terugbetaalt. De wet heeft hieraan wel een voorwaarde verbonden:

  • een negatief bedrag op uw zichtrekening dat kleiner is dan of gelijk aan 3.000 euro moet u minimaal 1 keer per jaar volledig terugbetalen.
  • een negatief bedrag op uw zichtrekening dat groter is dan 3.000 euro moet u minimaal 1 keer op 5 jaar volledig terugbetalen.

Wettelijke bepalingen

De ING Geldreserve is een geoorloofde debetstand op een rekening voor privédoeleinden. Aanbod voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.
ING België nv – Bank / Kredietgever – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel