ING Focus Plan

Bouw een mooi kapitaal op door elke maand een klein bedrag te storten in een beleggingsplan.

Kenmerken

 • Risico op maat: u bepaalt het risico dat u wilt nemen. De fondsen waarin uw belegt zijn daarop afgestemd.
 • Keuze van bedrag en looptijd: u belegt minimum 25 euro per maand, u kiest hoe lang u dat doet en u bepaalt zelf wanneer het plan stopt.
 • Gratis beheer: uw beleggingsplan openen, opvolgen en wijzigen? U doet het allemaal gratis.
 • Geen kapitaalgarantie: het is niet zeker dat u het geld dat u stort ook terugkrijgt.
Open mijn periodiek beleggingsplan

FAQ

 • Kan ik mijn ING Focus Plan voor de einddatum stopzetten?

  Ja, wanneer u maar wilt. Neem dan even contact met ons op (uw ING-kantoor of onze helpdesk op +32 2 464 60 01). We zullen dan de doorlopende opdracht van uw ING Focus Plan meteen stopzetten. De beleggingen die u tot dan toe kocht, blijven in uw bezit. De mogelijke opbrengst krijgt u pas als u ze verkoopt.

 • Kan ik ergens zien hoe mijn ING Focus Plan het doet?

  Absoluut. In Home’Bank en ING Smart Banking kunt u via “Mijn beleggingen” zien hoe uw beleggingsplan het doet. U kunt ook een vermogensstaat opvragen. Daarin krijgt u een overzicht met de prestaties van al uw beleggingen, pensioenspaarplannen en beleggingsverzekeringen.

 • Waarom heb ik een effectenrekening nodig?

  U hebt een effectenrekening nodig om uw beleggingen te beheren. Het is geen bankrekening, maar een online dossier waarin we uw beleggingen verzamelen. Als u een ING Focus Plan aanvraagt, koppelen we aan uw ING-zichtrekening automatisch een effectenrekening met hetzelfde nummer als uw zichtrekening. Is er al een effectenrekening aan uw zichtrekening gekoppeld? Dan voegen we uw nieuwe beleggingen daar aan toe. Uw effectenrekening is het eerste jaar gratis. Daarna betaalt u 14,52 euro per jaar (btw inbegrepen).

 • Hoe krijg ik de opbrengst van mijn ING Focus Plan?

  De opbrengst van uw ING Focus Plan wordt op uw zicht- of beleggingsrekening gestort die aan uw effectenrekening is gekoppeld. Die storting gebeurt nadat de looptijd van uw ING Focus Plan om is én ook uw beleggingen verkocht zijn. Neem contact op met uw kantoor of onze helpdesk om dit te regelen.

 • Kan ik een of meer stortingen overslaan?

  Ja, dat kan. U kunt de doorlopende opdracht van uw ING Focus Plan even onderbreken. Daarvoor neemt u even contact op met uw ING-kantoor of onze helpdesk. U kiest zelf de periode van deze onderbreking. Daarna moet u niets doen om de doorlopende opdracht opnieuw te laten starten: dat gebeurt automatisch.

 • Kan ik extra stortingen doen in mijn ING Focus Plan?

  Nee. U kunt via uw kantoor of Home’Bank wel extra stukken (deelbewijzen) kopen van het fonds waarin u via uw ING Focus Plan belegt. U kunt ook stukken (deelbewijzen) van andere fondsen kopen. Opgelet: deze beleggingen staan volledig los van uw ING Focus Plan.

 • Wordt de opbrengst van mijn beleggingen op het einde van elk jaar op mijn rekening gestort?

  Nee. De mogelijke opbrengst blijft tijdens de duur van uw ING Focus Plan in uw beleggingen zitten. Wilt u de mogelijke opbrengst toch op uw rekening zetten? Dan moet u uw belegging of enkele stukken (deelbewijzen) van uw belegging verkopen.

Open mijn periodiek beleggingsplan

Wettelijke bepalingen

ING Focus Plan is een (niet-fiscaal) periodiek beleggingsplan dat wordt aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv en wederzijds akkoord) door: ING België nv – Bank. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.
In dit plan worden de stortingen belegd in deelbewijzen van kapitalisatiefondsen (bevekcompartimenten) naar Belgisch of Luxemburgs recht (met een onbepaalde looptijd). De bevekcompartimenten die in het kader van dit plan worden voorgesteld, zijn nauwkeurig geselecteerd door onze deskundigen. Het gamma kan op ieder ogenblik worden gewijzigd (na voorafgaand bericht voor of na intekening).

*Met fonds bedoelen we 'instelling voor collectieve belegging' (= ICB). ICB is een algemene benaming voor instellingen die financiële middelen ophalen bij het publiek en die een portefeuille financiële instrumenten beheren. De term 'fonds' verwijst dus zowel naar beleggingsvennootschappen (beveks of bevaks) als naar gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en hun compartimenten.

Doel: elk onderliggend bevekcompartiment heeft zijn eigen beleggingsdoel*.
Risico's: aan elk onderliggend bevekcompartiment zijn specifieke risico's verbonden waarmee rekening moet worden gehouden*. De realisatie van een van die risico's kan een negatieve impact hebben op de liquidatiewaarde van uw portefeuille. Het rendement en/of de recuperatie van het beginkapitaal zijn niet gegarandeerd.
Looptijd en bedrag: de minimumlooptijd van het Focus Plan is 1 jaar. U kunt het plan wel op ieder ogenblik en kosteloos opzeggen. Het minimale beleggingsbedrag is 25 euro per storting.
Kosten: uitgifteprovisie: 3%. Courante kosten (inclusief jaarlijkse beheersprovisie): het jaarlijkse percentage hangt af van het (de) gekozen compartiment(en)*. Bewaringskosten (bewaarvergoeding): 0% per jaar.
Belastingstelsel (volgens de toepasselijke wetgeving): fiscaliteit: afhankelijk van het (de) gekozen bevekcompartiment(en)*. Algemene regel voor bevekcompartimenten: beurstaks bij afkoop (kapitalisatieaandelen): 1,32% (met een max. van 2.000 euro). Huidig tarief, wijzigbaar voor en na intekening na voorafgaand bericht.
Dit belastingstelsel is van toepassing op natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.
De netto-inventariswaarde van de bevekcompartimenten in het Focus Plan wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.
Identiteit van de financieel agent: elk bevekcompartiment dat wordt aangeboden in het kader van het Focus Plan, heeft een eigen financieel agent*.
*Meer informatie hierover vindt u in de betreffende rubriek in de essentiële beleggersinformatie over het (de) gekozen bevekcompartiment(en).
Klachtenbehandeling: bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Raakt het geschil niet opgelost, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

BELANGRIJK
Voordat u intekent, raden wij u aan om voor het (de) gekozen bevekcompartiment(en) de volgende documenten door te nemen:
- het prospectus
- het document met essentiële beleggersinformatie
- het laatste periodieke verslag
Deze documenten zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits en zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, telefonisch op het nummer 02 464 60 01 en op www.ing.be > Beleggen > Beleggingsplannen > ING Focus Plan.

Belangrijke informatie: deze reclamemededeling is een openbaar aanbod en houdt geen beleggingsadvies in overeenkomstig artikel 46, 9 en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en houdt geen advies in over spaar- en beleggingsverzekeringen overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector. De klant dient deze informatie zelf te beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële situatie en zijn beleggingsdoelstellingen. De klant blijft als enige volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van deze informatie en voor de gevolgen van zijn beslissingen. ING Bank België verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan U.S. Persons.

ING België nv • Bank • Marnixlaan 24, 1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nr. 12381A.