Beleggingen

Wilt u uw geld beter laten renderen? Misschien is beleggen iets voor u. Ga langs in een ING-kantoor en babbel erover.

Open een ING-beleggingsplan en krijg 25 euro op uw rekening gestort!*
  • ING Focus Plan

    Beleg automatisch vanaf 25 euro per maand en bouw een mooi spaarpotje voor later op!


  • “Deelname aan de actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar en hoogstens 65 jaar oud die deelneemt in eigen naam en woonachtig is in België op 29/06/2018. Deelname is geldig voor het openen van ieder nieuw Focus Plan of Star Plan beleggingsplan (onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van ING België en wederzijds akkoord) van ING met een automatische koopopdracht ter waarde van minstens 25 euro per maand (ofwel een doorlopende opdracht van 25 euro per maand, 75 euro per trimester of 300 euro per jaar) geopend bij ING Bank tussen 21 mei 2018 en 29 juni 2018 en waarbij minstens 25 euro wordt gestort vóór 29 juli 2018. We storten éénmalig 25 euro op uw rekening en dit uiterlijk op 31 augustus 2018. Het aanbod is beperkt tot een eenmalige storting van 25 euro per plan (geopend op naam van één of meerdere rekeninghouders) en per persoon (eenzelfde persoon kan slechts één geschenk ontvangen voor één enkel plan dat op zijn naam geopend is als houder of medehouder). Raadpleeg het volledige reglement op www.ing.be.

    Aanbod van beleggingen, investeringen en/of verzekeringen onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval van de betrokken verzekeringsmaatschappij) en wederzijds akkoord. De voorwaarden (reglementen, tarieven, essentiële beleggersinformatie (KIID) voor de belegger of voor de spaarder en overige aanvullende informatie) zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op ing.be. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A. Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef – Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel © 2018 ING België nv, alle rechten voorbehouden”

*Actie geldig bij het online onderschrijven van een nieuwe jaarlijkse verzekeringsovereenkomst ING Lion Assistance aangegaan tussen 05/11/2018 en 31/12/2018, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. De korting van 10% geldt alleen op de eerste jaarpremie en wordt onmiddellijk toegepast bij de berekening van uw eerste premie. Ze is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen. Raadpleeg de voorwaarden en uitsluitingen in de algemene voorwaarden en de informatiefiche, die beschikbaar zijn op www.ing.be en in alle INGkantoren voordat u een verzekering afsluit.